Nyheter    

19 april 2018

Vertikal Helse og LHL er ny samarbeidspartner i Norge

Defibtech ønsker Vertikal Helse og LHL hjertelig velkommen som ny distributør for våre hjertestartere i Norge. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – LHL har som eiere av Vertikal Helse en klar visjon om -Et bedre liv. Dette er helt i tråd med Defibtech sin misjon om å bidra til økt overlevelse ved hjertestans. Vi gleder oss til å starte denne spennende reisen sammen med Vertikal Helse, mot økt spredning og tilgjengelighet av gode hjertestartere i Norge.

Les mer om samarbeidet på Vertikal Helse sine nettsider her

Besøk gjerne nettsidene til:

Vertikal Helse
LHL

 

     

 

   
Topp av side    
 
 
Hovedsiden